Produktovým designem se zabývám od roku 1996. Pracuji pro české i zahraniční společnosti.

Vytvářím kompletní návrhy firemních katalogů, prospektů – od nafocení produktů po zajištění tisku. Také navrhuji firemní loga a další grafické materiály.

Vyrábím štítky pro průmyslové produkty v souladu s jejich celkovým designem. Dále provádíme individuální popisy a dodávky prvků pro značení vodičů.

Reference
Pracovní prostředí
Ing. Václav Dvořák - Průmyslový design

Nikdy mi nestačilo vytvářet pouze technické řešení výrobku. Vždy jsem chtěl, aby výrobek už na první pohled vyzařoval svoji energii a potenciál, aby naznačoval, co je v něm skryto a co dokáže.

Ing. Václav Dvořák

Průmyslový designer

Rozšiřující informace

FAKTA.

Vzdělání technické, vysoká škola strojní, obor konstruktér, státnice v r. 1989.
Tvorba produktového designu od r. 1996, postupně pro firmy v Čechách i v zahraničí.
Návrhy katalogů, prospektů, firemních log a dalších grafických materiálů od r. 2000.
Výroba štítků pro průmyslové výrobky od r. 2005, speciální značení vodičů od r. 2015.

NÁZORY, TYPICKÉ RYSY PRÁCE A JAK SE VŠE VYVÍJELO.

  1. Nikdy mi nestačilo vytvářet pouze technické řešení výrobku. Vždy jsem chtěl, aby výrobek už na první pohled vyzařoval svoji energii a potenciál, aby naznačoval, co je v něm skryto a co dokáže. A také, aby vzbuzoval emoce, aby působil i na citovou stránku. Jde o to, aby svým vzhledem podporoval filozofii zadavatele a zároveň aby byl jednoduchý, čitelný, snadno rozpoznatelný mezi jinými.
  2. Technické vzdělání mi pomáhá v tom, abych již na začátku vývoje mohl správně pochopit a optimalizovat vnitřní uspořádání výrobku, které přímo souvisí s jeho budoucím vzhledem, ergonomií a funkčností. Přehled o všech běžných výrobních technologiích pak znamená, že navržené produkty jsou vždy konkrétním způsobem realizovatelné.
  3. Finanční náklady často rozhodnou o tom, zda nový výrobek vůbec vznikne, či ne. Proto řešení vztahu: co nejlepší výsledek za co nejnižší náklady pokládám za zásadní. Moje návrhy se vždy opírají o určité technické řešení a již od začátku v sobě nesou předpoklad konkrétních výrobních postupů, a tedy i nákladů.
  4. Vždy se snažím o sjednocený vzhled výrobků jedné firmy, či jedné produktové řady. Jeden, třeba i špičkový výrobek většinou nestačí. Aby byla firma a její produkty na trhu viditelné, musí mít její produkty určité společné typické rysy, které by se měly projevit i v propagačních mateiálech. To pak napomáhá k rozpoznání a viditelnosti firemních produktů na trhu.
  5. Sjednocování vzhledu a péče o jednotný výraz firmy mě přivedlo k tvorbě katalogů a prospektů, případně dalších grafických firemních materiálů. Tyto prospekty vytvářím od fotografií produktů, přes grafické zpracování, až po dodání vytištěných kusů.
  6. Celkový vzhled produktu podporují typové, displejové a různé dalších štítky, a proto jsem se začal zabývat jejich navrhováním a výrobou. Jejich technické provedení musí odpovídat charakteru a hlavně způsobu použití výrobku. Dnes je z toho další samostatný obor činnosti.
  7. Od roku 2015 dodáváme i speciální prvky pro značení vodičů a kabelů ve výrobcích jako úzce specializovanou činnost.

Hlavní výhody spolupráce

Sjednocený vzhled produktů

K tomu, aby byla firma a její produkty na trhu viditelné, musí mít její produkty společné rysy, které by se měly projevit i v propagačních mateiálech. To napomáhá k jejich rozpoznání, viditelnosti firemních produktů na trhu a odlišení od ostatních.

Výsledný design vs. náklady

Finanční náklady někdy mohou rozhodnout o tom, zda nový produkt vůbec vznikne, či ne. Proto řešení vztahu – co nejlepší výsledek za co nejnižší náklady pokládám za důležité. Moje návrhy se vždy opírají o dostupné technické řešení a obsahují předpoklad konkrétních nákladů.

Technické znalosti

Technické vzdělání a zkušenost je důležité od začátku vývoje pro správné pochopení a optimalizovaci vnitřního uspořádání výrobku, které pak přímo souvisí s jeho budoucím vzhledem, ergonomií a funkčností. Přehled o všech běžných výrobních technologiích pak znamená, že bude výsledný produkt realizovatelný.

Dlouhodobá spolupráce

Dlouhodobá spolupráce se znalostí záměrů a cílů společnosti, vzájemná důvěra a otevřenost zpravidla přináší pozitivní výsledky. Preferuji spolupráci se středními až většími společnostmi.